Mesu Saga: Persona

Mesu Saga Persona เรื่องย่อ

อย่างไรก็ตาม เธอกำลังเก็บความลับกับสามีของเธอ มีอีกด้านหนึ่งที่เธอไม่รู้ เธอกังวลว่าสามีของเธอจะรู้ความลับดำมืดของเธอแต่ในขณะเดียวกัน ร่างกายของเธอก็เต็มไปด้วยความตื่นเต้นและความสุข ในที่สุดสามีของเธอก็รู้